CV i mer detalj

Utbildningar

 • Kursen Masterclass in Interactive Guided Meditation (Sounds True/Jack Cornfield, 2021)
 • Kursen Mindfulness for Anxiety and Sleep (Sounds True/Tara Brach, 2019)
 • Kursen Negative Beliefs and Thought Patterns (Sounds True/Tara Brach, 2019)
 • Kursen ACT och utmattningssyndrom (Livskompass/Fredrik Livheim, 2019)
 • Kursen The Power of Awareness (meditation och mindfulness, Sounds True/Tara Brach & Jack Kornfield, 2017)
 • Kursen ACT – att hantera stress och främja hälsa (Livskompass/Fredrik Livheim, 2014)
 • Kursen Motiverande samtal (Linnéuniversitetet, 2012)
 • Kursen Dialog, coaching och personlig utveckling (Högskolan i Jönköping, 2011)
 • Fortsättningskurs i högskolepedagogik (Växjö universitet, 2007)
 • Doktorsexamen, engelsk lingvistik, avhandlingens titel: All, whole, both and half. Syntactic variation in English noun phrases (Växjö universitet, 2004)
 • Fortsättningskurs i högskolepedagogik (Växjö universitet, 2004)
 • Kurs i grundläggande högskolepedagogik (Växjö universitet, 2000)
 • Magisterexamen med engelska som huvudämne (Högskolan i Växjö, 1998)
 • Gymnasielärarexamen, engelska/svenska (Högskolan i Växjö, 1997)

Eget företagande (Livstid Maria Estling Vannestål)

 • Heltid 2012-
 • Deltid 2011-2012

Företagsverksamhet:

 • Samtalscirkeln Livstidsverkstaden (2022-)
 • Skrivuppdrag för Kyrkans tidning (2020-2021)
 • Översättning och språkgranskning från engelska till svenska för Sagomuséet i Ljungby samt av facklitteratur för Vattumannen Förlag, Vide Förlag och Ehrlin Publishing (2017-)
 • Inspirationsföreläsningar och workshops för bibliotek, kyrkor, studieförbund, universitet, anhörigföreningar och kommuners anhörigstöd med fokus på bl.a. anhörigskap, stresshantering, livskvalitet, personlig utveckling, samtalsmetodik, hållbarhet och skrivande (2017-)
 • Webbkurserna Den inre kompassen, Reflektion i mellandagstid och Verktygslåda för samtalscirklar (2017-)
 • Sommarkurserna ACT och cirkelsamtal för stresshantering och livskvalitet och Den inre kompassen (Grimslövs folkögskola, 2017)
 • Podcasten Drömmen om Målajord (2015-)
 • Skrivuppdrag för Språktidningen (2013-2018)
 • Samtalscirklarna Livstidscirkeln och After Work – konsten att gå i pension (Sensus 2012-2021)
 • Inspirationsföreläsningar vid skolor, konferenser och mässor med fokus på tematisk arbete med internet, litteratur och film i engelskundervisningen (2011-2015)
 • Facklitterärt och skönlitterärt författarskap (Studentlitteratur, Ariton Förlag, Ordberoende Förlag, Idus Förlag, mitt eget Kompass Förlag (2011-)

Anställningar

 • Skrivcirkelledare (Sensus Region Östra Götaland, projektet Skriv världen där du är, 50%, 2022)
 • Universitetslektor i engelska  (Göteborgs universitet, Högskolepedagogiska enheten, 10%, 2013-2015)
 • Ordförande i Universitetskanslerämbetets expertgrupp för examinationsrätt för lärarutbildning (2014)
 • Medlem i Universitetskanslerämbetets  bedömargrupp för uppföljning av utvärderingen av ämnet engelska (2014)
 • Medlem i Universitetskanslerämbetets expertgrupp för prövning av examinationsrätt för lärarutbildning (2012, 2013)
 • Medlem i  Högskoleverkets bedömargrupp för utvärdering av ämnet engelska (2012)
 • Universitetslektor i engelska (Växjö universitet/Linnéuniversitetet, 2009- 2012)
 • Universitetslektor i engelska (Högskolan i Kalmar, 2007-2009)
 • Vikarierande universitetslektor i engelska (Blekinge Tekniska Högskola, 2005-2006)
 • Medlem i  Högskoleverkets bedömargrupp för utvärdering av ämnet engelska (2004)
 • Amanuens, doktorand resp. vikarierande universitetslektor i engelska (Högskolan i Växjö/Växjö universitet, 1997-2009)
 • Vikarierande gymnasielärare i engelska (Kungsmadskolan, Växjö, 1997)
 • Vikarierande adjunkt i engelska (Högskolan i Växjö, 1994)
 • Vikarierande timlärare i engelska (St Sigfrids folkhögskola, Växjö, 1993-1996)
 • Studiecirkelledare i engelska (Studieförbundet Vuxenskolan, Växjö, 1989-1993)

Övriga uppdrag

 • Ledamot i regionstyrelsen för Sensus Östra Götaland (2022-)
 • Ordförande i föreningen Talare som gör skillnad (2017-2022)
 • Sekreterare i föreningen Talare som gör skillnad (2016)
 • Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i engelska (Högskolan i Gävle, 2013)
 • Fackgranskare av vetenskapliga artiklar m.m. (2008-2014)
 • Cirkelledare, stresshanteringsgrupper, Växjö universitet + Högskolan i Kalmar (2008-2009)
 • Sakkunnig vid tillsättning av ett lektorat i engelska (Chalmers Tekniska Högskola, 2007)
 • Delprojektledare inom pedagogiska utvecklingsprojektet Ung Kommunikation, Växjö universitet (2006-2011)
 • Delprojektledare inom arbetsmiljöprojektet HALV (Hälsa, Arbetsliv, Ledarskap vid Växjö universitet, 2006-2007)
 • Projektledare för projektet Korpusar i grammatikundervisningen, externfinansierat av Rådet för Högre Utbildning (Växjö universitet, 2005-2007)
 • Styrelseledamot, kassör resp. vikarierande ordförande i lokalföreningen för LMS (Lärare i moderna språk)