A University Grammar of English

A University Grammar of English - with a Swedish PerspectiveDet här var den första läroboken jag skrev, och anledningen var att jag behövde ett fungerande läromedel för min egen undervisning i grammatik på första terminens engelska vid universitetet.

Den universitetsgrammatik vi tidigare använt, Svartvik & Sagers Engelsk universitetsgrammatik (den s.k. ”Silverbibeln”) började kännas inaktuell (skriven 1972, senaste upplagan från 1996), var på svenska (trots att vi undervisar på engelska) och det kändes som att den var skriven för en annan typ av studenter än de vi undervisar (med betydligt bättre förkunskaper i engelsk grammatik).

Jag ville skriva en bok med mycket information, men där det tydligt framgick vad som var särskilt viktigt, som gav en grund till ordklasser, satser och fraser, som använde sig av autentiska exempel och som innehöll frågor för diskussion. Idag används boken vid de flesta svenska lärosäten.

OBS! I augusti 2015 kom boken ut i en andra upplaga, där allt material är digitaliserat, med klickbara referenser, interaktiva övningar och inspelade föreläsningar.

Från Studentlitteraturs hemsida:

This book is a corpus-based university grammar with a Swedish perspective, written in English and aimed mainly at first-semester students of English at Swedish universities. It gives a thorough, yet easily accessible, introduction to the study of grammar and the building blocks of language: word classes, phrases and clause elements. All examples are authentic, taken from English text types that students are acquainted with and often meet: for instance, spoken conversation, newspapers, academic texts,novels, Internet websites, song lyrics and students’ essays.

Throughout the grammar book, clear symbols indicate specific difficulties facing learners of English as well as other aspects of English usage, and extensive corpus-based information about language variation is provided. A large number of activities of various kinds, such as problem-solving questions, translation sentences and spot-the-mistake exercises, contribute further to reinforcing the knowledge of grammar.

To accompany the book, there is an extensive website including exercises and audio lectures on particular grammatical issues. In this second edition of A University Grammar of English the whole book has been digitalized, with clickable cross-references between different sections, and the audio lectures now also include short summaries of each of the chapters.