Essential English Grammar

Essential English GrammarEn tid efter att jag skrivit A University Grammar of English föreslog några av mina kollegor att jag borde skriva en ”light”-version av den boken – med ett liknande upplägg, men med enklare förklaringar, mindre terminologi, färre detaljer och utan svenska exempel.

På så vis skulle denna bok kunna användas på kortare kurser i akademiskt skrivande, där syftet inte är att skaffa sig en omfattande kunskap om grammatik, utan att lära sig de viktigaste fällorna att undvika när man skriver akademiska uppsatser på engelska. En bok helt och hållet på engelska kan också användas för utländska studenter som inte kan ett enda ord svenska. I en recension från Bibliotekstjänst skriver Kerstin Rydén att ”Essential English Grammar är föredömligt pedagogisk både till innehåll och layout”.

Från Studentlitteraturs hemsida:

Essential English Grammar is a book for those who want to improve their English grammar skills. It addresses a number of typical problems facing learners of English, with a specific focus on areas important for producing correct academic texts, which makes the book particularly useful for short courses in academic writing. Since it is written entirely in English it can be used by international students.

The explanations are easily accessible and illustrated by authentic examples from various sources, including students’ essays. Essential English Grammar further includes questions for discussion as well as exercises. The website accompanying the book contains audio lectures on particularly tricky issues.