Lära engelska på internet

Lära engelska på internetLära engelska på internet skrev jag av två skäl. För det första behövde jag en kursbok till kursen med samma namn som jag undervisade i på universitetet.

Jag hade inte hittat någon kursbok som tog upp just de områden som jag ville fokusera på, eller som gjorde det på ett enkelt sätt, med språkdidaktiken snarare än tekniken i fokus. I början använde jag mig av artiklar och bokutdrag, men det kändes bra att kunna erbjuda mina kursdeltagare en riktig bok.

Jag tänkte mig också att en bok utan en massa teknikaliteter också skulle  tilltala verksamma lärare som var nyfikna på hur datorer och internet skulle kunna användas men inte hade tid att gå en kurs. Boken skrevs alltså med syftet att även kunna stå för sig själv och användas som litteratur för lärare som fortbildar sig på egen hand – eller tillsammans med sina kollegor, exempelvis i någon form av studiecirkel på en skola.

Från Studentlitteraturs hemsida:

De möjligheter som de digitala medierna ger dagens språklärare är i det närmaste obegränsade. Aldrig förr har det varit så enkelt att ta in världen i klassrummet och låta eleverna använda sig av autentiskt material och delta i verkliga kommunikations-situationer.

I Lära engelska på internet presenteras en mängd idéer för hur du utan kostnader och med enkel teknik – vanliga datorer och internet – kan göra undervisningen mer varierad, individanpassad och verklighetsanknuten. Den behandlar färdiga språkövningar på inter-net, en mängd webbsidor från t.ex. myndigheter, organisationer och företag som kan utnyttjas för språkträning, nätbaserad kommunikation, referensverktyg på internet samt skapande och publicering med hjälp av datorn.

Boken ger dig möjlighet att med hjälp av internet arbeta med olika didaktiska frågor så att du i din undervisning kan stödja och stimulera elevernas språkutveckling.

OBS! Boken är slutsåld på förlaget men finns på många bibliotek.