Noveller

Sommaren 2014 upptäckte jag hur roligt det är att skriva noveller. Ett sätt att utforska mitt eget skrivande, testa olika genrer, experimentera med karaktärer och teman utan att det blir ett evighetsprojekt. Bäst skriver jag under stark tidspress, så därför har jag vid ett flertal tillfällen skickat in mina texter till olika tävlingar som förlag har utlyst, och där man i bästa fall får medverka i en novellantologi. Inte mindre än fyra sådana har jag kommit med i, som en av 30 bidrag bland 100-150 inskickade.

Tre av mina publicerade noveller finns i Ariton Förlags serie Över en fika, där mina bidrag heter Ett litet hörn av världen (Över en fika), Det som inte kan hejdas (Över en höstfika) och Googla på hummus (Över en vinterfika). Den fjärde novellen är med i Ordberoende Förlags #Älskanoveller – 30 nyanser av kärlek och heter Ett hjärta för sten.