CV i mer detalj

Utbildningar

 • Kursen Mindfulness for Anxiety and Sleep (Sounds True/Tara Brach, 2019)
 • Kursen Negative Beliefs and Thought Patterns (Sounds True/Tara Brach, 2019)
 • Kursen ACT och utmattningssyndrom (Livskompass/Fredrik Livheim, 2019)
 • Kursen The Power of Awareness (meditation och mindfulness, Sounds True/Tara Brach & Jack Kornfield, 2017)
 • Kursen ACT – att hantera stress och främja hälsa (Livskompass/Fredrik Livheim, 2014)
 • Kursen Motiverande samtal (Linnéuniversitetet, 2012)
 • Kursen Dialog, coaching och personlig utveckling (Högskolan i Jönköping, 2011)
 • Fortsättningskurs i högskolepedagogik (Växjö universitet, 2007)
 • Doktorsexamen, engelsk lingvistik, avhandlingens titel: All, whole, both and half. Syntactic variation in English noun phrases (Växjö universitet, 2004)
 • Fortsättningskurs i högskolepedagogik (Växjö universitet, 2004)
 • Kurs i grundläggande högskolepedagogik (Växjö universitet, 2000)
 • Magisterexamen med engelska som huvudämne (Högskolan i Växjö, 1998)
 • Gymnasielärarexamen, engelska/svenska (Högskolan i Växjö, 1997)

Eget företagande (Livstid Maria Estling Vannestål)

 • Heltid 2012-
 • Deltid 2011-2012

Företagsverksamhet:

 • Facklitterärt och skönlitterärt författarskap: fackböcker om språk och språkdidaktik utgivna vid Studentlitteratur,  ett antal novell varav fyra publicerats på Ariton Förlag och Ordberoende Förlag, tre barnböcker utgivna på Idus Förlag och ytterligare en antagen, två romaner utgivna på mitt eget Kompass Förlag (2013-)
 • Översättning och språkgranskning från engelska till svenska för Sagomuséet i Ljungby samt av facklitteratur för Vattumannen Förlag, Vide Förlag och Ehrlin Publishing (2017-)
 • Inspirationsföreläsningar och workshops om anhörigskap, stresshantering, livskvalitet, personlig utveckling, samtalsmetodik, hållbarhet och skrivande (2011-)
 • Inspirationsföreläsningar vid skolor, konferenser och mässor om att arbeta tematiskt med internet, litteratur och film i engelskundervisningen (2011-2015)
 • Webbkurserna Den inre kompassen, Reflektion i mellandagstid och Verktygslåda för samtalscirklar (2017-)
 • Sommarkurserna ACT och cirkelsamtal för stresshantering och livskvalitet och Den inre kompassen (Grimslövs folkögskola, 2017)
 • Samtalscirklarna Livstidscirkeln och After Work – konsten att gå i pension, Sensus (2012-)
 • Skrivuppdrag, ex.vis språkbrukssvar för Språktidningen (2013-2018)
 • Podcasten Drömmen om Målajord – om personlig utveckling (2015-)

Anställningar

 • Universitetslektor i engelska  (Göteborgs universitet, Högskolepedagogiska enheten, 10% 2013-2015)
 • Ordförande i Universitetskanslerämbetets expertgrupp för examinationsrätt för lärarutbildning (2014)
 • Medlem i Universitetskanslerämbetets  bedömargrupp för uppföljning av utvärderingen av ämnet engelska (2014)
 • Medlem i Universitetskanslerämbetets expertgrupp för prövning av examinationsrätt för lärarutbildning (2012, 2013)
 • Medlem i  Högskoleverkets bedömargrupp för utvärdering av ämnet engelska (2012)
 • Universitetslektor i engelska (Växjö universitet/Linnéuniversitetet, 2009- 2012)
 • Universitetslektor i engelska (Högskolan i Kalmar, 2007-2009)
 • Vikarierande universitetslektor i engelska (Blekinge Tekniska Högskola, 2005-2006)
 • Medlem i  Högskoleverkets bedömargrupp för utvärdering av ämnet engelska (2004)
 • Amanuens, doktorand resp. vikarierande universitetslektor i engelska (Högskolan i Växjö/Växjö universitet, 1997-2009)
 • Vikarierande gymnasielärare i engelska (Kungsmadskolan, Växjö, 1997)
 • Vikarierande adjunkt i engelska (Högskolan i Växjö, 1994)
 • Vikarierande timlärare i engelska (St Sigfrids folkhögskola, Växjö, 1993-1996)
 • Studiecirkelledare i engelska (Studieförbundet Vuxenskolan, Växjö, 1989-1993)

Övriga uppdrag

 • Ordförande i föreningen Talare som gör skillnad (2017-)
 • Sekreterare i föreningen Talare som gör skillnad (2016)
 • Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i engelska (Högskolan i Gävle, 2013)
 • Fackgranskare av vetenskapliga artiklar m.m. (2008-2014)
 • Cirkelledare, stresshanteringsgrupper, Växjö universitet + Högskolan i Kalmar (2008-2009)
 • Sakkunnig vid tillsättning av ett lektorat i engelska (Chalmers Tekniska Högskola, 2007)
 • Delprojektledare inom pedagogiska utvecklingsprojektet Ung Kommunikation, Växjö universitet (2006-2011)
 • Delprojektledare inom arbetsmiljöprojektet HALV (Hälsa, Arbetsliv, Ledarskap vid Växjö universitet, 2006-2007)
 • Projektledare för projektet Korpusar i grammatikundervisningen, externfinansierat av Rådet för Högre Utbildning (Växjö universitet, 2005-2007)
 • Styrelseledamot, kassör resp. vikarierande ordförande i lokalföreningen för LMS (Lärare i moderna språk)