Mentorskap

Vid sidan av mina kurser och verktygslådor erbjuder jag också ett individuellt mentorskap i mån av tid. I samtalen använder jag olika tankar och verktyg från mina utbildningar i ACT (Acceptance and Commitment Training), MI (Motiverande Samtal), meditation och mindfulness samt mina egna erfarenheter av att hitta och följa min inre kompass. Mentorskapet finns i olika omfattning, alltifrån enstaka timmar för att exempelvis bolla en idé till ett tio träffar långt program där jag tillsammans med adepten arbetar med var och en av modulerna i webbkursen Den inre kompassen. Läs mer här.

Mentorskap