Pressbilder

Följande bilder går bra att använda om du ska skriva om mig  och mitt arbete i något sammanhang. Vänligen ange fotografens namn i de fall det finns ett sådant angivet.

Foto Malin Enestubbe
Foto Malin Enestubbe
Foto Sanna Östergren
Foto Samuel Estling
Foto Sanna Östergren

Foto Thomas Lissing
Foto Mi Norin