Cirklar

Cirklar

Folkbildning – att bland annat mötas i cirkelform för att lära och utvecklas tillsammans – är något jag också ägnat mig åt under många år, inom såväl folkhögskola som flera olika studieförbund. Det började med studiecirklar och kurser i engelska i slutet av 80-talet och början av 90-talet, fortsatte med samtalscirklar om stresshantering bland kollegor på Linnéuniversitet där jag jobbade förut.

På Mundekulla Retreatcenter lärde jag känna The Circle Way, en enkel samtalsmodell där alla får lika mycket talutrymme och man får god träning i att lyssna på andra. Den formen har jag använt i många år nu, såväl tillsammans med min vän och kollega Sara Norrby Wallin i vår Livstidscirkel/-verkstad som i mina After Work-cirklar om att hitta ny mening efter pensionering. På senare år har jag hållit flera digitala studiecirklar, bland annat om boken Aktivt hopp. Under 2022 arbetar jag som skrivcirkelledare för projektet Skriv världen där du är! som handlar om att fånga upp berättelser från kvinnor i asyl- eller etableringsprocess. De senaste tio åren har jag framförallt arbetat för studieförbundet Sensus, där jag även är ledamot i regionstyrelsen för Östra Götaland.

Kanske är du själv sugen på att testa (eller utveckla) cirkelformen i något sammanhang? Jag har satt ihop en liten verktygslåda för att starta (eller utveckla) en samtalscirkel.

Välkommen att höra av dig via kontaktformuläret till höger om du har några frågor eller vill anlita mig för att komma igång med en cirkel.