Föredrag & Workshops

Föredrag & Workshops

Jag älskar att få komma ut och prata för och med människor som är nyfikna på det jag har att berätta om, och jag har hållit många hundra föredrag och workshops med olika inriktning sedan slutet av 90-talet. Idag handlar det oftast om anhörigskap, personlig utveckling, inre/yttre hållbarhet, skrivande och goda samtal. Mina uppdragsgivare är framför allt bibliotek, kyrkor, kommuners anhörigstöd, anhörigföreningar, skolor och studieförbund. 

År 2013 hade jag förmånen att delta vid ett TEDx-event. Den föreläsningen (som är på engelska) har setts på YouTube av nästan 28 000 personer över hela världen och du hittar den här.

Läs mer nedan om olika föredrag och workshops jag erbjuder (varav det mesta även kan göras digitalt). Jag skräddarsyr också upplägg efter behov. Så här har några tidigare uppdragsgivare tyckt om mina föredrag.

”Det var väldigt lätt att ta till sig av det du berättade om, vilken fantastiskt stark och klok kvinna du är! Tack för att du delar med dig så att andra kan stärkas i sin situation.”


After Work – att hitta ny mening efter ett långt yrkesliv

Jag har under flera år lett samtalscirklar om livet efter jobbet, där vi arbetat med frågor som Vem är jag när jag inte jobbar? och Hur kan jag hitta ny mening i livet? Erfarenheterna från dessa cirklar ligger, tillsammans med min utbildning i ACT (Acceptance and Commitment Training), till grund för tankar om hur man kan möta sin nya livsfas och göra det bästa av den. 

Läs mer

Aktivt hopp – att möta vår tids utmaningar utan att bli galen

Boken Aktivt hopp (av ekofilosofen Joanna Macy och läkaren Chris Johnstone), som jag översatt tillsammans med min dotter, handlar om att våga släppa fram vår oro och sorg över sådant som miljöförstöring, krig och orättvisor i vår värld, men också om hur vi kan vända detta till något konstruktivt och positivt – genom att praktisera aktivt hopp.

Läs mer

Anhörig i ett hav av känslor

I Sverige beräknas 1,3 miljoner människor leva i ett anhörigskap, som innebär att man vårdar, hjälper eller stöttar en närstående med fysisk eller psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan vara en svår utmaning och väcka många känslor, som ibland är svåra att prata om.

Läs mer

Att följa sin inre kompass

Det här föredraget handlar om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa, om att förverkliga drömmar och om att bli en god kraft i världen. Personliga erfarenheter från min egen resa varvas med grunderna i ACT och lärdomar från mina podcastintervjuer.

Läs mer

Att leva i sandwichgenerationen

Vad händer när ens förälder drabbas av en svår sjukdom och man redan kämpar för att räcka till som förälder, partner och chef? I mitt föredrag berättar jag om mina upplevelser och läser ur romanen Lex Katarina, som baseras på dem.

Läs mer

Att skriva är att andas

Allt fler människor har upptäckt hur roligt och välgörande det är att sätta ord på sina tankar och känslor i skrift, att få berätta om saker man upplever eller skapa egna små universum utifrån sin egen fantasi.

Läs mer

Att vara hållbar i en gränslös jobbtillvaro

Universitetsvärlden kännetecknas, liksom många arbetsplatser idag, av stor frihet vad gäller när, var och hur man kan jobba. Det kan vara positivt, men friheten kombineras med höga prestationskrav, vilket kan ställa till stress och ibland även utmattning när det inte finns tydliga ramar för ens arbete

Läs mer

Det goda samtalet
sker ofta i cirkel

Jag berättar om mitt eget möte med samtalscirkelformen The Circle Way, en enkel metodik där var och en ges lika mycket talutrymme och där man tränar sig i att lyssna utan att avbryta eller kommentera varandra (kallas ofta ”rundor” i studiecirkelsammanhang).

Läs mer

Mindre stress, mer livskvalitet
– mitt i vardagen

Jag berättar om hur min egen sjukskrivning för utmattning gav insikter som jag sedan har haft stor nytta av, både privat och professionellt. Deltagarna får inspiration till hur vi kan uppleva mindre stress och mer vardagsglädje i tillvaron. Personliga erfarenheter varvas med grunderna i ACT (Acceptance and Commitment Training).

Läs mer

Utmaning och utveckling: anhörig till någon som har det svårt

Att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan innebära många utmaningar, men också utveckla oss som människor. I mitt föredrag berättar jag om mina erfarenheter som anhörig förälder och min stödbok Anhörig i ett hav av känslor, samt läser ur min roman Kantstötta porslinsugglors paradorkester.

Läs mer

Låter något av detta intressant? Välkommen att kontakta mig här eller via formuläret uppe till höger så diskuterar vi vad just ni skulle kunna ha glädje av.